Зареждане...

Общи условия

За да използвате нашите услуги трябва да сте съгласни с нашите ToS (Общи условия за използване).


1. Плащания

1.1 Платената от вас сума може да бъде възстановена като кредит в нашият сайт до 24 часа след плащане.


2. Прекратяване на услуги

2.1 Запазваме правото да спираме/прекратяваме закупена от нас услуга при нарушаване на нашите общи условия.


3. Редакция на общи условия

3.1 Запазваме правото да редактираме нашите общи условия по всяко време.


4. Използване на нашите услуги

При нарушаване на тези общи условия за използване на нашите Услуги, имаме право да прекратим вашата Услуга.

  • 4.1 Използване на програми за DoS/DDoS на VPS Сървър, Нает Сървър или други от нас закупени хостинг машини води до перманентно спиране на услугата.
  • 4.2 Използване на програми за Miner-и на криптовалути води до перманентно спиране на услугата.
  • 4.3 Публикуване на сайтове/сървъри/... с порнографска или друга нецензирано съдържание води до спиране на услугата за 1 седмица.
  • 4.4 Използване на експлойтове води до перманентно спиране на услугата.
  • 4.5 Използване на хакерски програми води до перманенто спиране на услугата.
  • 4.6 При тормоз, измами или заплахи към наш екип, ще ви бъде спряна услугата ако нямате разумна и адекватна причина.

5. Клиентска отговорност

При написаните условия не носим ние отговорност.

  • 5.1 Вие носите пълна отговорност при разработване, поддържане и използване на вашите съдържания.
  • 5.2 Вие носите отговорност за използване на вашата услуга.
  • 5.3 Вие носите отговорност за защитата на вашите файлове съдърани в вашият сървър.